Temadag for Ultralydsskanning på Hvidovre Hospital d. 12 juni

Sæt allerede kryds i din kalender nu!

Mere information følger.

Formål med dagen:

Temadagen er et tilbud, der som udgangspunkt henvender sig til DUF’s egne medlemmer, men alle fysioterapeuter kan deltage.

Hensigten med dagen er at skabe en ramme for vidensdeling og inspiration imellem DUF’s medlemmerne og på tværs af fysioterapeuter der bruger muskuloskeletal ultralydsskanning i deres hverdag. Dagen sigter samtidig på at opdatere og udvikle deltagernes kompetencer indenfor skanning af underben, ankel og fod relateret til deltagernes brug af teknologien i deres kliniske hverdag.

Praktik:

Dato: fredag d. 12. Juni (fra kl 8.00-16.00)

Lokation: Hvidovre Hospitals Store Auditorium

Mere information følger snarest.